Przejdź do treści

Pomoc

PSZOK

Zakładka PSZOK pozwala użytkownikowi na zapoznanie się z informacjami, wprowadzonymi przez urząd, na temat Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19.